Prawo odstąpienia od umowy

  1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. pod warunkiem, że Produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Zwracane produkty muszą być kompletne, w oryginalnym opakowaniu i powinny zawierać metki pochodzące od producenta. Zwracany Produkt powinien być odesłany wraz z wystawionym przez sklep dowodem zakupu.
  2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  5. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy.
  6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY