Regulamin sklepu Bikepart:

Sklep internetowy działający pod adresem www.bikepart.pl prowadzony jest przez:


Bikepart Klaudia Depta.

32-400 Myślenice

Osieczany 323

NIP: 6812058990

Regon: 360052835

bikepart@bikepart.pl

tel: 881 204 207 lub 669 847 232


Sklep prowadzi sprzedaż fabrycznie nowych oryginalnych części do motocykli, skuterów oraz quadów.

Sprzedaż odbywa się wysyłkowo za pośrednictwem sieci Internet.

Sklep internetowy bikepart.pl przyjmuję zamówienia przed 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Realizacja złożonych  zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu tj. od 9:00 do 17:00 wyłączając dni wolne od pracy oraz urlop.


Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat produktów sklep zamieszcza na stronie.

2. Zamówienia można składać:

- Poprzez sklep internetowy bez zakładania konta lub po uprzednim zarejestrowaniu się przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie i utworzeniu konta.

- Poprzez bezpośrednie przesłanie maila z zamówieniem: bikepart@bikepart.pl.

- Drogą telefoniczną dzwoniąc na numer 881 204 207 zamówienie jest  równoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszych warunków handlowych.

3. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży ze sklepem, której przedmiotem są wybrane produkty objęte zamówieniem.

4. Składając zamówienie Klient dokonuje:

- Wyboru zamawianych produktów.

- Oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i danych koniecznych do wystawienia faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

- Wyboru sposobu płatności za zamówione produkty.

5. W przypadku zamówień składanych po raz pierwszy lub z nowoutworzonego konta Klienta, Klient otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia i sklep rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia przez Klienta.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkty dostępne są w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności oryginalnych części objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

7. W przypadku, gdy produkty są niedostępne (brak u dostawców sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 14 (czternaście) dni, sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za produkty, sklep dokona zwrotu Klientowi należności w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon a na życzenie klienta faktura VAT.  

Ww. dokumenty zakupu  załączamy do przesyłki.

Ceny Produktów

1. Ceny produktów zamieszczane są na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana jest przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Jeżeli przy jakimś produkcie nie ma ceny prosimy o kontakt w celu jej ustalenia.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

Czas realizacji zamówienia

1. Przy produkcie podawany jest przybliżony czas realizacji zamówienia. Wynosi od 1 do 25 dni w zależności od dostępności danych części. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. do czasu najdłuższego z podanych. Klient jest informowany o nadaniu przesyłki. Istnieje możliwość przesłania zamówienia w dwóch lub więcej turach przesyłek.

2. W przypadku braku zamówionych produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej  lub Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

4. Wysyłka zamówionych produktów odbywa się tylko na terenie Polski.

Formy płatności

- Płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.

- Przelew pieniężny (przedpłata). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

2. Zapłata poprzez przelew pieniężny powinna nastąpić na rachunek bankowy:


ING BANK ŚLĄSKI           78 1050 1445 1000 0092 0232 4621

Reklamacje

 1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Jeżeli po otrzymaniu produktu Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio w sklepie Bikepart.
 3. Dostarczone Produkty prosimy sprawdzić w obecności kuriera i w razie uszkodzenia lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem należy sporządzić protokół.
 4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie:
  - wady fabrycznej.
  - niezgodności produktu z produktem zamawianym.
 5. W takim przypadku Klient powinien odesłać produkt na adres sklepu:
      Bikepart
      Klaudia Depta
      32-400 Myślenice,
      Osieczany 323
      tel.: 881 204 207
 6. Jeśli klient chce zwrócić zakupiony towar, musi poinformować nas o tym mailowo bądź telefonicznie i wypełnić formularz zwrotu towaru dostępny na naszej stronie.
 7. Do Produktu należy dołączyć dokument zakupu wystawiony przez sklep. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. Klient jest powiadamiany o rozstrzygnięciu reklamacji drogą mailową bądź telefonicznie.
 9. W przypadku uznania reklamacji, produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to już niemożliwe sklep zwróci klientowi równowartość ceny produktu. Koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego do klienta pokrywa sklep po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 10. Podstawą gwarancji części mechanicznych jest prawidłowy montaż tych części w wykwalifikowanym serwisie.
 11. W przypadku nie uznania reklamacji produkty są odsyłane na koszt Klienta.Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. pod warunkiem, że Produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Zwracane produkty muszą być kompletne, w oryginalnym opakowaniu i powinny zawierać metki pochodzące od producenta. Zwracany Produkt powinien być odesłany wraz z wystawionym przez sklep dowodem zakupu.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy.
 6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Bikepart.pl oraz na ich przetwarzania dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Postanowienia końcowe

 1. Produkty prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego i należy je traktować jako zaproszenie do składania zamówień.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z właściwym doborem części oryginalnych Klient powinien zasięgnąć informacji na temat produktów pod wskazanym numerem telefonu lub poprzez kontakt mailowy: bikepart@bikepart.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, a także przepisy ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie stosuje się przepisów ustaw regulujących ochronę praw konsumentów oraz postanowienia Regulaminu „Prawo odstąpienia od umowy”.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu. Zamówienia złożone przed datą zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Gwarancja

 1. Gwarancja nie obejmuje: - wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i szkody wynikające z nich.
  - wady spowodowane złą obsługą, nieprofesjonalnym lub nieodpowiednim montażem/użytkowaniem.
  - zużycie wskutek normalnego użytkowania.
 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:
  - uszkodzenia mechanicznego towaru
  - napięcia (spalone elementy i obwody )
  - niewłaściwej instalacji, obsługi, eksploatacji, (lakierowanie, gięcie, itp.)
  - element został uszkodzony przez działania natury lub zdarzeń losowych
 3. Gwarancja obejmuje
  - wady materiału
  - funkcjonalne wady
  - wady powstałe przy produkcji , montażu lub instalacji towarów, przeprowadzone przez  sprzedającego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.